Jul 12, 2011

Demo Bersih 2.01 bila?

Maklumat yang belum sahih, ia itu satu lagi demo akan dibuat pada bulan Disember 2011.

Kenapa ?

Sebab demo 2.0 gagal mencapai sasaran dan objektif. Demo yang terbaru gagal mencapai sasaran untuk menghimpunkan seramai boleh orang ramai kerana sasaran sebanyak 300,000 orang malangnya yg hadir lebih kurang hanya 5 persen.. Matlamat bersih 2.0 ternyata gagal tetapi agenda politik anu war ternyata berjaya. Berjaya untuk kelentong orang ramai mengenai kecederaan beliau. Episod terbaru pelawak Malaysia.

No comments: